รู้จักสหชล

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

 บริษัท สหชลผลพืช มุ่งมั่นที่จะคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทางการเกษตรในศตวรรษที่ 21 ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพความสะอาด รสชาติ และที่สำคัญมีคุณค่าต่อสุขภาพ และสะดวกต่อการบริโภคสำหรับทั้งชาวไทยและประชากรโลก 

จากมาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าอาหารแปรรูปทางการเกษตรจากที่นี่ จึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 18 ปี และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของสหชลผลพืช ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นสินค้านำเข้าประเทศได้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยัน และย้ำถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสหชลผลพืชได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมา
บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ผลิตสินค้าบริโภคมานานกว่า 41 ปี

วิสัยทัศน์ และพันธิกิจ
เราจะเป็นผู้นำอาหาร และเครื่องดื่มด้านสุขภาพในเอเชีย

การกำกับดูแลกิจการ
 

รางวัล
รางวัลแห่งความสำเร็จขององค์กร

” บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารเพื่อบริโภคมากว่า 41 ปี “

~ สหชล