ความเป็นมา

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ได้ก่อตั้งมากว่า 20 ปี บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่า “จงกล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบ ในสิ่งที่ตัดสินใจ” เราจึงเริ่มคิด และมองลู่ทางที่จะบุกเบิกอาหารแปลรูปทางการเกษตรเพื่อส่งออกต่างประเทศโดยอาศัยศักยภาพด้านวัตถุดิบที่เราสามารถผลิตเองได้ ผนวกกับเทคโนโลยี และเครื่องจักที่ทันสมัยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งออก นำเงินตราเข้าประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ โดยส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกวัตถุดิบ แล้วนำมาแปรรูปสินค้าอาหารที่มีคุณภาพดี แข่งขันกับต่างประเทศได้ และเราจะไม่หยุดเพียวแค่นี้ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องบริโภค…นั่นคือความรับผิดชอบของเราที่จะต้องยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศให้เจริญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือป็นส่วนหนึงในการช่วยพัฒนาประเทศ

ปี พ.ศ. 2522

เครือสหพัฒนพิบูล มีความคิดที่จะดำเนินธุรกิจการเกษตรเพื่อส่งออก จึงรวมทุนกับ YOKO CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทสหชลผลพืช ผลิตขิงดอง แตงกวาดอง ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)

ปี พ.ศ. 2523

เริ่มส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกขิงอ่อน ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2526

ส่งเสริมให้ชาวไรปลูกแตงกวาพันธุ์ญี่ปุ่น เพื่อดองเค็มส่งออก

ปี พ.ศ. 2528

เริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักดองสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยมีรสชาติแบบญี่ปุ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ โนซี ” ซึ่งมีเทคนิคและสูตรการผลิตจาก NOZU TSUKEMONO SHOKUHIN CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Q.P. CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น

ปี พ.ศ. 2530

ขยายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากหัวบุก (KONJAC) ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (HEALTHY FOOD) โดยผลิตเพื่อการส่งออกทั้งหมด และได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I.) มีตลาดที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และอเมริกา

ปี พ.ศ. 2531

ยกมาตรฐานคุณภาพการบรรจุสินค้าผักดองของไทย โดยติดตั้งเครื่องจักรผนึกฝาขวดระบบสุญญากาศ และขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ผักตองรสชาติแบบจีนขึ้นอีก 6 ชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้า “กิมไป๊”

ปี พ.ศ. 2535

เปิดภัตตาคาร KONYAKUYA หรือ 3 อ. (อิ่ม อร่อย ไม่อ้วน) หน้านิคมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ ศรีราชา จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากหัวบุกเป็นวัตถุดิบ มีเมนูจานเด็ดต่าง ๆ มากมาย

ปี พ.ศ. 2538

ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทเส้นใยรสผลไม้โดยใช้ผงบุกเป็นวัตถุดิบภายใต้เครื่องหมายการค้า “KONYAKKY”

ปี พ.ศ. 2540

ออกผลิตภัณฑ์ผงบุกบรรจุแคปซูลตรา “KONYAKKY” ขยายการผลิต ผงบุกอบแห้งประเภทเส้นใยล้วน ๆ ส่งออกและจําหน่ายในประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบเพิ่มเส้นใยสำหรับอาหารประเภทขบเคี้ยว และประเภทเนื้อ โดยได้รับการส่งเสริมจาก B.O.L เป็นเวลา 7 ปี จดทะเบียนสิทธิบัตรประเภทเครื่องดื่มและซุป ที่เพิ่มเส้นใยอาหารโดยใช้ผงบุกเป็นวัตถุดิบที่ประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “KONYAKKY” ทั้งหมด 30 ประเทศ