ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหชล

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

1 อัตรา
Job Descriptions
 • ควบคุมดูแลงานด้านคลังสินค้าสำเร็จรูป และงานขนส่ง ทั้งหมด
 • ควบคุมดูแล พนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานภายในแผนกให้ได้ตาม KPI กำหนด
 • ควบคุมดูแล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแผนก ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30-38 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. ความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีวินัยและความรับผิดชอบ
 6. มีความสามารถในการวางแผน และมีความรู้การจัดการคลังสินค้า
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 8. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในระบบ ERP ได้
How to apply
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
  ฝ่ายทรัพยาบุคคล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา

1 อัตรา
Job Descriptions
 • รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และนำเสนอนวัตกรรมใหม่
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
 • Survey กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจัดทำ Questionnaire เพื่อประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • พัฒนากระบวนการ R&D ให้มีความรวดเร็ว และต้องมีผลงาน ทั้ง Inside Out และ Outside In
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านอาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางด้าน R&D อาหาร อย่างน้อย 3 ปี
 4. ไม่แพ้อาหาร เช่น ถั่วเหลือง หรือ น้ำผลไม้
 5. สามารถบริหารจัดการหน่วย R&D ได้ และมีความเป็นผู้นำ
 6. เข้าใจหลักพื้นฐานของ GMP และ HACCP
How to apply
 • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
  ฝ่ายทรัพยาบุคคล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

ศรีราชา (สำนักงานใหญ่)

955/559 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ

038-480-011
info@sahachol.com

กรุงเทพฯ

530 ซอยสาธุประดิษฐิ์ 58 เขตยานนาวา แขวงบางโพงพาง
กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อ

02-683-9525
info@sahachol.com

ชื่อผู้ติดต่อ:

อีเมล:

เบอร์โทรศัพท์:

หัวข้อ:

รายละเอียด:

กรอกฟอร์มติดต่อเรา