ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหชล

ตำแหน่งงานว่าง

1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. แพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ (ประจำแผนกควบคุมคุณภาพ)
5. วิศวกรเครื่องกล
6. ช่างซ่อมบำรุงแผนกธุรการ
7. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำสาขากรุงเทพฯ)
8. พนักงานส่งเอกสาร (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

ศรีราชา (สำนักงานใหญ่)

955/559 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ

038-480-011
info@sahachol.com

กรุงเทพฯ

530 ซอยสาธุประดิษฐิ์ 58 เขตยานนาวา แขวงบางโพงพาง
กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อ

02-683-9525
info@sahachol.com

  ชื่อผู้ติดต่อ:

  อีเมล:

  เบอร์โทรศัพท์:

  หัวข้อ:

  รายละเอียด:

  กรอกฟอร์มติดต่อเรา