ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหชล

ตำแหน่งงานว่าง

1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
3. เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา 
4. ตัวแทนขาย (สาขากรุงเทพฯ)
5. บัญชี Billing
6. หัวหน้าช่างไฟ
7. ช่างเทคนิค (ด้านซ่อมบำรุงและไฟฟ้า)
8. พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ

2  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
2  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา
1  อัตรา

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

ศรีราชา (สำนักงานใหญ่)

955/559 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ

038-480-011
info@sahachol.com

กรุงเทพฯ

530 ซอยสาธุประดิษฐิ์ 58 เขตยานนาวา แขวงบางโพงพาง
กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อ

02-683-9525
info@sahachol.com

  ชื่อผู้ติดต่อ:

  อีเมล:

  เบอร์โทรศัพท์:

  หัวข้อ:

  รายละเอียด:

  กรอกฟอร์มติดต่อเรา