วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

เราจะเป็นผู้นำ อาหาร และเครื่องดื่ม ด้านสุขภาพในเอเชีย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำ อาหาร และเครื่องดื่ม ด้านสุขภาพในเอเชีย

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการผลิต อาหาร เครื่องดื่ม ด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล และการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านวิธีการการผลิตเครื่องจักร บุคลากร การวิจัยพัฒนาอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้านคุณภาพ และราคาเพื่อการแข่งขันกับคู่แข่ง
3. มุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย