ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด – 19

คุณสุกัญญา กีรติประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กลุ่มพนักงานบัญชีและการเงิน บริษัท สหชลผลพืช จำกัด นำหลักคิดของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาสานต่อ จัดตั้งโครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet) ในครั้งนี้ได้จัดทำ Face Shield เพื่อนำมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ BSC SOY ที่บริษัทฯ ผลิต ไปร่วมมอบให้สถานที่ต่างๆ อาทิ บ้านพักพิง สถาบันสุขภาพเด็กฯ, บ้านพักพิง รพ.จุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, บ้านพักพิง รพ.ศิริราช, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี, รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ นราธิวาส, กลุ่มงาน จักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ชลบุรี, รพ.มายอ จ.ปัตตานี เป็นต้น และยังได้ร่วมกับเพจดัง “อีจัน” นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปแจกในชุมชนต่างๆ พร้อมนำเงินสมทบจากโครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet) โอนเข้าบัญชีเรื่องเล่าแบ่งปัน ของทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เพื่อสมทบทุนจัดหาอาหารให้กับชุมชนต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อน