ป้องกัน รับมือ “ไวรัสโคโรน่า” COVID-19

ป้องกันรับมือ “ไวรัสโคโรน่า” COVID-19
ง่ายๆเพียง ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง
หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา
ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!