กิจกรรม สุขสันต์วันเกิดประจำทุกเดือน

“กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด”

พนักงานเป็นกำลังสำคัญในการปฎิบัติงานในองค์กร บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานในองค์กร จึงจัดให้มีโครงการ การอวยพรวันเกิดประจำเดือน เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงาน พร้อมทั้งให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงานในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารเที่ยง และสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมวันเกิดพร้อมกันในแต่ละเดือน พนักงานได้ร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เพื่อนพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน พร้อมทั้งได้รับประทานเมนูพิเศษที่บริษัทฯ จัดให้ทุกท่านประจำเดือนอย่างมีความสุข
Happy Birthday … สุขสันต์วันเกิด