บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด เป็นบริษัทอุตสาหกรรมทางอาหารที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 1979 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HAACP, ISO22000 และฮาลาล ปัจจุบันเราดำเนินงานภายใต้เครือสหพัฒน์ Thailand Best ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสุดยอดของประเทศไทยนอกเหนือไปจาก Unilever และ P&G

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์